Main menu

OM GROSCHSELSKAPET

Selskapets oppgave er å skape økt forståelse for de kvaliteter man finner i bygninger tegnet av
arkitekt Christian Heinrich Grosch. Selskapets oppmerksomhet skal være rettet mot at disse
byggverkene tas forsvarlig vare på. Ikke bare Grosch og hans verk, men også den perioden
han virket i vil ha særlig interesse for Selskapet.

Selskapet ønsker å stimulere til den samme høye kvalitet i dagens arkitektur som den man
finner i bygninger tegnet av Chr. H. Grosch ved å gi medaljer til personer som har gjort
en vesentlig innsats på dette feltet. Utdelingen av Groschmedaljen er Selskapets sentrale
oppgave.