Main menu

2014

Arne Henriksen (f. 1944) har hovedsakelig arbeidet innenfor den offentlige sektor og skapt bygninger som har betydning for mange mennesker. Han har vært en viktig fornyer av norsk jernbanearkitektur. Til hans viktigste stasjoner hører Eidsvoll, Lillestrøm, Sandvika, Drammen og Slependen. Hans største byggverk for NSB var Vognhallen i Lodalen.

2012

Kjetil Trædal Thorsen (f.1958) og Craig Dykers (f. 1961) er de eneste gjenværende av de opprinnelige partnerne i Snøhetta, og de har vært sentrale i den bemerkelsesverdige suksess som firmaet har hatt siden gjennombruddet i 1989 med seien i den prestisjefulle UNESCO- konkurransen om nytt bibliotek i Alexandria i Egypt.

2010

Carl-Viggo Hølmebakk (f. 1958) har en begrenset produksjon, men den er kjennetegnet av meget høy kvalitet. I uvanlig grad er hans bygninger preget av konsentrasjon og alvor, og de er alle gjennomarbeidet ned til minste detalj. Det må være denne inderligheten som gjør at hans arbeider har fått slik en internasjonal oppmerksomhet, ikke minst i Japan.

2008

Helge Hjertholm (f. 1932) må sies å være en av de betydeligste fornyere av norsk kirkearkitektur etter annen verdenskrig. Han er en viktig trearkitekt, har tegnet fine boligområder og har vært en nestor i arkitektmiljøet i Bergen.

2005

Håkon Christie (1922-2010) var arkitekt, men hans faglige bidrag ble som bygningshistoriker. Fra han var ung arbeidet han med kulturminnevern, blant annet under Gerhard Fischer ved Nidarosdomen, Håkonshallen i Bergen og Bergenhus festning. Christie har gjort et banebrytende arbeid innen norsk stavkirkeforskning og skrevet en rekke verk om emnet.

2005

Kjell Lund (f. 1927) og Nils Slaatto (1923-2001) har preget norsk etterkrigsarkitektur som få andre. De ble stifinnerne som mange fulgte. Noen andre kan ha nådd like høyt artistisk, men ingen kan vise til en så stor og mangesidig produksjon med tilsvarende høy kvalitet.

2003

Jan Olav Jensen (f. 1959) og Børre Skodvin (f. 1960) har tilfelles med Carl-Viggo Hølmebakk at de arbeid på NSBs arkitektkontor sammen med Arne Henriksen. De tre partene vant sammen konkurransen om ny bebyggelse på en branntomt i Trondheim (Borkeplassen) med et prosjekt som representerer noe nytt i norsk urban trearkitektur.

2001

Sverre Fehn (1924-2009) er en av Norges mest anerkjente arkitekter gjennom alle tider. To tidlige viktige verk er den norske paviljongen på verdensutstillingen i Brussel (1958) og den faste nordiske utstillingspaviljongen (1962) i Biennaleparken i Venezia. Andre viktige verk er Villa Schreiner, Hedmarksmuseet, Norsk Bremuseum, Ivar Aasen-tunet, Gyldendal og Nasjonalmuseet-Arkitektur.